Publikacje


Doktorat:


1. Kulik M.: „Układ przetwarzania energii drgań mechanicznych w energię elektryczną z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym – badania teoretyczne i eksperymentalne”, Opole 2020, promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła, promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Górecki.


Patenty:


1. Jagieƚa M., Kulik M., Szerokopasmowy przetwornik elektromagnetyczny energii drgań mechanicznych w energię elektryczną, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, nr. zgłoszenia P.420998, nr. patentu Pat.239301, marzec 2017.


Wybrane publikacje:


1. Kulik M., Jagieła M., Łukaniszyn M.: “Surrogacy - based maximization of output power of a low-voltage vibration energy harvesting device”, Applied Sciences, vol. 10, 2020, DOI: 10.3390/app10072484.


2. Garbiec T., Jagieła M., Kulik M.: “Application of nonlinear complex polyharmonic finite element models of high-speed solid-rotor induction motors”, IEEE Transactions on Magnetics, vol. 56, no. 4, 2020, Art no. 75153042020, DOI 10.1109/TMAG.2019.2953987.


3. Jagieła M., Kulik M., "Action of torsion and axial moment in a new nonlinear cantilever-type vibration energy harvester", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 57, no. S1, pp. 135-142, 2018. DOI: 10.3233/JAE-182304.


4. Jagieła M., Kulik M.: "Cogging force and frequency bandwidth of a vibration Energy harvester with nonlinear electromechanical resonance", Przegląd Elektrotechniczny, R. 93, no. 1, pp.311-315, 2017, DOI: 10.15199/48.2017.01.73.


5. Jagieła M., Kulik M.: "Considerations on frequency characteristics of an electromechanical vibration energy harvesting converter with nonlinear parametric resonance", International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 53, no. 1, pp. 107-120, 2017, DOI: 10.3233/JAE-160015.


Konferencje:


1. The 22nd International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields COMPUMAG 2019, Paryż, lipiec 15-19 2019.


2. International Symposium on Electrical Machines SME 2018, Kocierz (Targanice), czerwiec 2018.


3. XXIII Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, kwiecień 2018.


4. International Symposium of Electromagnetic Fields ISEF 2017, Łódź, wrzesień 2017.


5. International Symposium on Electrical Machines SME 2017, Nałęczów, czerwiec 2017.


6. XXII Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, kwiecień 2017.


7. XXI Conference Computer Applications in Electrical Engineering, Poznań, kwiecień 2016.