Projekty


1. Kierownik projektu TANGO V - ścieżka A nr TANGO-V-A/0023/2021 pt. „Autonomiczne miniaturowe źródło prądu stałego oparte na szerokopasmowym przetworniku wibracji na energię elektryczną”, Kwota dofinansowania z NCBR: 216 437,50 zł, Okres realizacji projektu: 01.09.2021-30.11.2022.

Przejdź do strony WWW projektu


2. Kierownik projektu PRELUDIUM 12 nr 2016/23/N/ST7/03808 pt. „Badania nowego rodzaju minigeneratora z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym z punktu widzenia możliwości pozyskiwania energii elektrycznej z drgań mechanicznych”, Kwota dofinansowania z NCN: 71 160 zł, Okres realizacji projektu: 30.08.2017-29.08.2019.